reklama koszalin, drukarnia koszalin, drukarnia internetowa koszalin , drukarnia, Reklama Koszalin, ulotki koszalin, karty plastikowe, banery koszalin

Podstawowe zasady druku


Weryfikacja plików

Weryfikacja przesłanych plików. Przed przystąpieniem do realizacji zlecania,
wszystkie wpływające do nas pliki sprawdzane są dwuetapowo. Wstępną
weryfikację przeprowadza automatyczny program weryfikujący poprawność
techniczną projektu. Następnie pliki sprawdzane są bezpłatnie przez naszych
grafików. W ten sposób udaje nam się wyeliminować większość potencjalnych
problemów technicznych. Należy jednak pamiętać że obowiązek prawidłowego
przygotowania pliku zawsze należy do Państwa. Weryfikację przesłanych plików
należy traktować jako „ostatnią deskę ratunku”. Prosimy przed wysłaniem pliku
o dokładne sprawdzenie jego poprawności. Odrzucenie pliku powoduje konieczność
poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na
poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do naszego systemu. Na stronach
wyboru produktu oraz w dziale „pobierz” znajdują się do pobrania makiety,
bardzo pomocne w prawidłowym przygotowaniu pliku do druku. Gorąco zachęcamy
również do dokładnego zapoznania się z informacjami technicznymi dostępnymi
poniżej - przygotowanie pliku oraz najczęstsze błędy.
Co nasi graficy weryfikują?

Podstawy

1. Zgodność zamówienia z plikiem - sprawdzamy czy rodzaj zamówionego
produktu zgadza się z przesłanym plikiem. Pozwala to wychwycić oczywiste
pomyłki spowodowane załadowaniem nie tego pliku do zamówienia.

2. Wymiary projektu - czy wymiary projektu zgadzają się z zamówieniem.
Jeśli zamawiają Państwo wizytówki 85x55mm a przesłany plik ma format
90x50 – nasz grafik zareaguje i wstrzyma realizację zlecenienia. Problem
często dotyczy ulotek – prosimy zawsze sprawdzić format pracy przed wysłaniem.

3. Ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza
się z zamówieniem. Jeśli zamówienie jest na druk dwustronny (4+4) a przesłany
plik ma jedną stronę – grafik ustawi „błąd pliku”. Dotyczy to również ilości stron
w broszurach. Sprawdzamy czy ilość stron broszury w pliku zgadza się z tą
którą Państwo zamówili.

4. Spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy.
Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”

5. Bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia.
Minimalna bezpieczna odległość to 2mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych
elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd
czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.

6. Obecność overprintów/ich brak - w takim przypadku dla obiektów w kolorze 100%
czarnego jest zadawana opcja overprint (nadruk), dla pozostałych kolorów obiektu
opcja overprint jest usuwana jeśli jest w projekcie. Plik po takich modyfikacjach
trafia do druku.

7. Kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych
(jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem
Coated Fogra 39. Drukarnia  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce
wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF
z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po w/w zmianach
praca trafia do druku.
 
8. Czcionki - sprawdzamy czy wszystkie czcionki w projekcie są zmienione na krzywe.
Jeśli tak nie jest – grafik ustawia status „błąd pliku”

9. Orientacja stron - sprawdzamy czy strony projektu mają tę samą orientację
względem siebie. Jeśli pierwsza strona projektu ma orientację poziomą
a druga – pionową, praca otrzyma status „błąd pliku”

Weryfikacja opcji podstawowych

W niektórych produkcjach dostępne są opcje dodatkowe. Jeśli zamówili Państwo
produkt z jedną z poniższych opcji – jej poprawność w pliku jest również weryfikowana  

1. Poprawność falcowania - w miarę możliwości nasz grafik sprawdza, czy układ projektu
zgadza się z zamówionym falcowaniem, np. czy teksty nie wchodzą na linię falcowania,
czy grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania. Jednak nie jest
możliwe by nasz grafik przewidział Państwa zamysł artystyczny danej pracy. Dlatego tylko
bardzo nietypowe lub budzące wątpliwości przypadki niezgodności są sygnalizowane zmianą
statusu na „błąd pliku”. Brak reakcji w tym zakresie nie jest podstawą do ewentualnej reklamacji druku.

2. Poprawność bigowania - podejmowane są identyczne działania jak w przypadku
poprawności falcowania

3. Dziurkowanie - czy jest zaznaczone na dwóch stronach projektu, czy jest w odległości
nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia

4. Lakier punktowy UV - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu,
czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego

5. Kolory specjalne tzw. spotowe np. Pantone, HKS - sprawdzamy czy projekt zawiera
kolor specjalny prawidłowo przygotowany. Proszę pamiętać o doborze rodzaju farby do
drukowanego podłoża (powlekane, niepowlekane). Nie sprawdzamy czy wpisany w formularzu
nr koloru Pantone jest prawidłowo dobrany do podłoża.

6. Tłoczenie - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają
zadane 100% koloru czarnego

7. Hotstamping - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty
mają zadane 100% koloru czarnego

8. Personalizacja - sprawdzamy czy przesłane pliki zawierają dane, czy wielkość pola
pod personalizację jest wystarczające. Zawsze wymagamy przesłania wizualizacji
personalizacji – pozwala to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po spersonalizowaniu
i uniknąć pomyłek.

9. Perforacja - zawsze wymagamy przesłania wizualizacji miejsca perforacji
(przebiegu linii perforacji). Podobnie jak w przypadku personalizacji - pozwala
to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po sperforowaniu i uniknąć kosztownych pomyłek.

10. Cięcie specjalne (ploter, sztancowanie) - sprawdzamy prawidłowość
pliku z wzorem nacinania/wykrojnika

11. Nasi graficy posiadają duże doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie analizy
pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również
reagujemy - grafik może ustawić „błąd pliku”.

Czego nie sprawdzamy!

1. Treści merytorycznej
2. Grafika, tekst w tym jakość i poprawność przygotowania kodów kreskowych,
QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia
3. Walorów estetycznych projektu
4. Doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,
5. Poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol
C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated)
6. Układu użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy
prac góra/dół
7. Czy projekt zawiera niestandardowe kolory klienta z palety barw użytkownika

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są
bliżej linii cięcia niż 2mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie 
z liniami łamania) – proszę w czasie składania zamówienia w polu „uwagi” poinformować nas o rezygnacji
z całkowitej weryfikacji pliku, lub jego części.


Akceptowane formaty plików


PDF - Adobe Portable Document Format
Preferowany przez nas format plików przesłanych do druku. Format PDF powstał jako
format wynikowy, mający zachować pełny wygląd dokumentu po wydrukowaniu.

Przygotowując prace w formacie PDF powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę aby:

1. Wszystkie teksty były zamienione na krzywe (wyjątkiem jest przygotowanie pracy
    z personalizacją)
2. Mapy bitowe zawarte w projekcie były odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1,
    kolory CMYK, 8-bit na kolor).
3. Praca była przygotowana w trybie kolorów CMYK.
4. W pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych
    stronach dokumentu.

        Akceptujemy także formaty wektorowe - zapewniają najwyższą jakość
        drobnych elementów wektorowych, tekstu i linii:
       

CDR
Plik z wektorowego programu CorelDraw do wersji X5
Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa
stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary
i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

UWAGA Używanie efektów specjalnych
w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. W związku z powyższym nasza
drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF
generowanych z programu Corel Draw.

AI
Plik z wektorowego programu Adobe Illustrator do wersji CS5 (v.15).
Wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu,
uwzględniając spady po 2mm z każdej strony. Istotne elementy grafiki (ramki, teksty)
odsunięte od linii cięcia min 3mm. Teksty koniecznie zamienione na krzywe a tryb
kolorów ustawiony na CMYK. Jeżeli w pliku będą osadzone grafiki/mapy bitowe powinny
być przygotowane w kolorystyce CMYK w rozdzielczości min 300dpi i nie mogą być zlinkowane.
EPS
Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0).
Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa
stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie
rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

          Mapy bitowe - najwygodniejszy sposób przygotowania prac fotograficznych
          bez elementów wektorowych:

JPG
Jest to skompresowany format pliku TIF. Pliki zajmują mniej miejsca w związku z tym
czas przesłania ich internetem jest krótszy. Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi
w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.
TIF
Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana
w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał. Stosowanie 16-bitowej głębi kolorów jest
zasadne tylko na etapie obróbki / korekcji grafiki, natomiast jest niedopuszczalne
w plikach użytych do druku. Projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać
dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego
projektu należy sprawdzić czy nie zawiera on takich elementów i usunąć je jeśli występują.

 
Nie akceptujemy:
Grafiki z prezentacji internetowych bez przetworzenia nie nadaje się ona do zastosowań poligraficznych

Prac z rozbarwieniami gotowych do naświetlania (PRN), na wyciągach barwnych lub w postaci wydruków

Podstawowe zasady przygotowania plików:

W prawidłowym przygotowaniu pracy, pomogą Państwu makiety,
które dostępne są w zakładce do pobrania

Kolorystyka
Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku,
zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne
nafarbienie dla druku czarnych apli na HP Indigo to: 30% C,
30% M, 30% Y, 100% K.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem
lub w kontrze wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 8 pkt
- dla krojów dwuelementowych 10 pkt

Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów
(częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
- druk offsetowy: 350% (dla notesów i papierów offsetowych max. 300%)
- druk cyfrowy: 250% (max. 300%)
- druk offsetowy na tworzywach PVC / PP - 400%

Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
- przy notesach: linie i kratki: 0,3 pkt i 20%K
- dla tekstów i cienkich linii: 10%K
- dla apli, jeśli to jeden kolor: 3%
Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów.
Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.
 
Jeśli jakiś element projektu dochodzi do linii cięcia prosimy zrobić tzw.
spady/nadlewki - zazwyczaj ich wymiar to 2mm z każdej strony. W niektórych
produktach wymagamy większych spadów, informacje na ten temat zawiera
wówczas makieta produktu. Kilka produktów z naszej oferty nie wymaga umieszczania
spadów w projekcie (np. koperty i druk wielkoformatowy.


a) brak nadlewek w projekcie  b) efekt - na użytku może zostać białe pole
Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki

Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszkiProsimy nie umieszczać zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów projektu
(tekstów, logo itp.) - bezpieczna odległość to 3mm. Projektowanie ułatwią
Państwu przygotowanie przez nas szablonya) przy umieszczaniu np. tekstów zbyt blisko linii cięcia
b) teksty te mogą zostać obcięte

Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki

Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki

 Przed wysłaniem projektu prosimy zamienić wszystkie teksty na krzywe.


a) zmiana czcionek na krzywe (CorelDRAW - CTRL+Q) b) niezmienienie czcionek na krzywe spowodować może użycie przez system innej domyślnej czcionki, a tym samym popsucie projektu
   Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki   Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki


Jeśli praca ma być przez nas przycięta do formatu, prosimy o umieszczenie
w projekcie znaczników cięcia.


a) prawidłowe zastosowanie znaczników cięcia
b) ich brak może poskutkować nieprawidłowym przycięciem
   Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki

 

Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszki


W przypadku zamówień na produkty jednostronnie foliowane, prosimy
dokładnie określić stronę foliowaną. W pracach dwustronnych bardzo ważne
jest dokładne określenie prawidłowej orientacji względem siebie awersu
i rewersu pracy. Obrót stron powinien być zgodny z zamieszczonym poniżej
schematem. Ma to szczególnie znaczenie w przypadkach gdy np. awers
ma orientację poziomą, a rewers pionową.
Sklep internetowy drukarnia koszalin , reklama, ulotki, banery, etykiety, zawieszkiJeśli praca zawiera strony w różnych orientacjach (np. awers ma orientację
poziomą, a rewers pionową) przesłany do nas finalny projekt musi zawierać
strony w jednej orientacji (najlepiej awersu). Prosimy pamiętać, że ten sam
obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, prosimy
więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Niewłaściwe ustawienia
parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.AHWFW-D7V6F-UDEY